CSR
ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ มอบรายได้สมทบทุนการศึกษา ให้แก่น้องๆ โรงเรียนพระดาบสสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
6 Jul 2022
https://mgc-asia.com/application/files/cache/thumbnails/a7ce368030fb2691ec0980d6efaeb13c.jpg

บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด จัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ ‘สัปดาห์แห่งการให้ 2022” (Global Group Give Week 2022) ส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย ในรูปแบบ Virtual สะสมกิโลเมตร เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษา ให้แก่น้องๆ ของโรงเรียนพระดาบส สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิพระดาบส โดยคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 71,400 บาท ให้แก่ นาวาอากาศเอก ปภัณศัก สายแจ้ง (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระดาบส อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้

SHARE ARTICLE :